This project is read-only.

ĐTools

Vítejte na české stránce o ĐTools!
Pokusím se v tomto krátkém prosotru shrnout pár informací o projektu:
Projekt ĐTools jsem založil za účelem shromažďování převážně jednodušších ale užitečních tříd a algoritmů. Projekt se dělí na části (jednotlivé DLL) podle zaměření a velikosti jednotlivých "nástrojů". Větší nástroje si zaslouží vlastní projekt (DLL). Menší nástroje jsou seskupeny do DLL knihoven podle jazyka, v němž byly naprogramovány, a pokud jsou specifické pro nějakou platformu nebo využívají nativní volání tak v projektech specifických pro jednotlivé platformy.
Pokud byste měli zájem přispět do ĐTools vlastním algoritmem (nebo do budoucna i více algoritmy), neváhejte mě kontaktovat. Předtím, doporučuji prostudovat si Wiki o tomto projektu, kde je podrobně a doufám srozumitelně (a ne příliš tak, aby vás odradila) popsána jeho struktura.

(Đ)

Last edited Dec 25, 2006 at 10:27 PM by Dzonny, version 2

Comments

No comments yet.